Aquesta web fa servir cookies per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informació 
info@felsvfx.com      644 972 111
CONDICIONS GENERALS D'US DEL LLOC WEB www.felsvfx.com

Miguel Angel Calvo (D'ara endavant EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions a Castelldefels (Espanya), amb adreça de correu electrònic email , posa a disposició en el seu lloc web www.felsvfx.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament.1. CONDICIONS D'ACCES I US

1.1. La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web.


2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

2.1. EL PROPIETARI informa als USUARIS que les dades rebudes mitjançant el formulari del lloc web www.felsvfx.com o mitjançant alguna de les adreces de correu electrònic del lloc web passaran a formar part d'un fitxer sota responsabilitat de www.felsvfx.com que té per finalitat gestionar la relació entre EL PROPIETARI i els USUARIS.

2.2. Els USUARIS tenen el dret d'accés, rectificació i esborrat del fitxer de dades. Per a això l'USUARI ho ha de sol·licitar per correu electrònic o al telèfon de la nostra oficina (+34) 93 630 52 67


3. CONTINGUTS:

3.1. EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar a qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en www.felsvfx.com.


4. DRETS D'AUTOR I MARCA

El lloc web del PROPIETARI - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI.


5. POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir cookies de Google Analytics per poder realitzar estadístiques sobre tràfic i visites. Les cookies de Google Analytics són anònimes. En utilitzar aquest lloc està conforme al tractament d'informació per Google.


6. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


ICM